Gotowe spółki Kraków

Zmiany w zakładaniu spółek 2017

Od nowego roku przedsiębiorców chcących założyć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czekają zmiany. Wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Będą miały na celu lepszą weryfikację podmiotów starających się o wpis do rejestru oraz obecnych już podatników VAT. Zmiany zdaniem Ministra Finansów są konieczne, z uwagi na coraz częściej występujące oszustwa podatkowe.

Planowane było wprowadzenie kaucji rejestracyjnej, jednak ta zmiana jest jeszcze rozważana przez rząd. Kaucja miałaby mieć charakter zabezpieczający, natomiast do jej zapłaty zobowiązane byłyby podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Nowe przepisy przewidują możliwość odmowy wpisu do rejestru VAT. Podmioty starające się o rejestrację w VAT będą weryfikowane. Jeśli weryfikacja podmiotu będzie niemożliwa, dostanie on negatywną odpowiedź.

Jesteś zainteresowany rejestracją spółki? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci założyć własną firmę.