Gotowe spółki Kraków

Zmiany w rejestracji spółek w 2017 roku

Na rok 2017 zaplanowane zostały zmiany w rejestracji spółek. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców chcących zarejestrować firmę w rejestrze VAT oraz dla tych, których firmy są podatnikami VAT.

Zmiana przepisów spowodowana jest coraz częściej występującymi oszustwami na tle podatkowym. Wprowadzona zostanie nowa instytucja jaką jest kaucja rejestracyjna. Będzie dotyczyć przedsiębiorców, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości. O ryzyku będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego. Odpowiedzialny on będzie także za pobieranie opłat i ustalanie wysokości kaucji. Wpłata kaucji rejestracyjnej jest konieczna do uzyskania wpisu do rejestru. Ma ona mieć charakter zabezpieczający. Kolejną zmianą będzie możliwość odmowy rejestracji spółki w rejestrze VAT. Odmowę będzie mógł otrzymać podmiot, z którym nie będzie można się skontaktować oraz podmiot fikcyjny.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji spółki, skontaktuj się z nami. Świadczymy profesjonalne usługi dla przedsiębiorców.