Gotowe spółki Kraków

Zmiany w procedurze rejestracji spółek w S24

W planach są zmiany w procedurze rejestracji spółek w S24. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa przyszłych przedsiębiorców poprzez zminimalizowanie występujących przypadków nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S24. Jednak w praktyce planowane przepisy mogą znacznie wydłużyć czas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na czym polegać będą zmiany?

Aktualnie projekt jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Jeżeli jednak planowane zmiany zostaną wprowadzone to przyszli przedsiębiorcy będą zobowiązani do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem e-PUAP. Osoby nie posiadające tego podpisu będą musiały go założyć, czyli ponieść dodatkowe koszty.

Można uniknąć wydłużenia procesu rejestracji oraz dodatkowych kosztów. W jaki sposób? Decydując się na rejestrację spółki w najbliższych dniach. Nie warto ryzykować, że nowe przepisy zostaną wprowadzone. My zarejestrujemy Państwa firmę w kilka dni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.