Gotowe spółki Kraków

Zmiany w KRS

Działalność gospodarcza założona w formie spółki wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców, jedynym wyjątkiem jest spółka cywilna, którą rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie zmiany mające miejsce w pozostałych formach spółek wymagają aktualizacji w KRS, której należy dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i opłacienie koszty w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczyć mogą adresu, zarządu, numeru PKD, członków komisji rewizyjnej i rady nadzorczej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wszystkie aktualizacje dokonywane są na wniosku KRS – Z3. Składając deklarację Sąd Rejestrowy ma 3 dni na powiadomienie pozostałych instytucji o zgłoszeniu zmian, on sam natomiast wprowadzić zmiany może maksymalnie w ciągu 14 dni.

Aktualizacje w Krajowym Rejestrze Sądowym są bardzo ważne ze względu na aktualne i prawdziwe dane zamieszczone w rejestrze. Zawiadomienie podmiotu za pomocą wypełnionego dokumentu KRS – Z3 powinno odbyć się w jak najszybszym czasie, aby jednostka zgłaszająca mogła sprawnie funkcjonować na rynku.