Gotowe spółki Kraków

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w 2017 roku

Na rok 2017 zaplanowane zostało kilka zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. Duże zmiany czekają rejestr przedsiębiorców znajdujący się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany te wymuszone są regulacjami prawnymi Unii Europejskiej.

Projekt przewiduje, że od czerwca 2017 roku rejestr przedsiębiorców będzie funkcjonować tylko z elektronicznym przebiegiem dokumentów. Każdy wniosek o wpis lub o zmianę danych będzie musiał zostać złożony drogą elektroniczną. Natomiast od października nie będzie obowiązywała już konieczność publikowania wpisów do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiany czekają nas także w przypadku rejestracji online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tej pory podczas rejestracji spółki w trybie S24 wystarczał zwykły e-podpis. Trwają prace nad zastąpieniem go podpisem ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby osoby nieuprawnione nie mogły wykorzystywać danych osobowych innych osób w celu założenia spółki.

Projekt obecnie jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Zachęcamy jednak do rejestracji spółki jeszcze przed zaostrzeniem przepisów.