Gotowe spółki Kraków

Zmiany w CIT 2017

CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obciąża on dochody przedsiębiorstwa. Do tej pory stawka podatku dla każdego podmiotu była taka sama i wynosiła 19%. 1 stycznia 2017 roku nastąpiły zmiany w tej kwestii. Dzięki temu przedsiębiorstwa uważane za małych podatników czyli te, które osiągały przychody ze sprzedaży liczone wraz z należnym podatkiem dochodowym nie większe niż 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską mogą cieszyć się z obniżenia stawki podatku do 15%. Ustawodawcy wprowadzili takie zmiany, aby wyrównać szanse małych firm na rynku oraz, aby mogły się one rozwijać.

15-procentowa stawka podatku obowiązuje również nowe podmioty jednak z licznymi ograniczeniami. Firmy, które powstały w wyniku określonych w przepisach operacjach restrukturyzacyjnych nie mogą korzystać z niższej stawki podatku.

Zmiana stawki podatku dochodowego od osób prawnych to idealna okazja na otworzenie własnego biznesu, do czego serdecznie zachęcamy. Oferujemy pomoc podczas rejestracji spółki. Skontaktuj się z nami.