Gotowe spółki Kraków

Zmiana wysokości CITu 2019

Z początkiem 2019 r. stawka CIT dla części spółek wyniesie zaledwie 9% ich dochodu. Przypominamy, że obecnie podatek CIT wynosi 15%. Wynika z tego, że w przyszłym roku stawka podatku spadnie o kolejne 6%. Tak niska stawka podatku będzie miała zastosowanie jedynie do dochodów innych niż z zysków kapitałowych. W przypadku przychodów kapitałowych obowiązkowe będzie stosowanie podatku CIT w wysokości 19%.

Zmiana wysokości CITu 2019 będzie obejmować jedynie te podmioty, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą limitu o równowartości 1 200 000 euro. Ponadto podmiot będzie musiał posiadać status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą.

W przypadku podatników kontynuujących działalność gospodarczą należy brać pod uwagę nie tylko przychody z roku poprzedniego, ale także z bieżącego. Jeżeli te przekroczą 1,2 mln euro to właściciel traci możliwość korzystania z niższej stawki CIT. Taka sama zasada dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli ich przychody w pierwszym roku przekroczą podany limit to będą zobowiązani do płacenie podatku CIT w wysokości 19%.