Gotowe spółki Kraków

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Bez wątpienia stanowi ona najważniejszy dokument w firmie, gdyż zawarte w niej informacje stanowią i regulują działanie spółki.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w drodze stosunkowo sformalizowanej procedury. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, wprowadzenie zmian w umowie spółki, wskazuje na podjecie przez wspólników uchwały. Warto pamiętać, że liczba głosów w zależności od sytuacji może wynosić ⅔, ¾ lub musi zapanować jednomyślność. Dodatkowym faktem, o którym należy pamiętać jest fakt, że zmiana w umowie, musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Poza tym konieczna jest również aktualizacja dokonanych zmian w krajowym Rejestrze Sądowym. Warto pamiętać również, że nie ma znaczenia fakt, czy spółka została zarejestrowana w sposób tradycyjny czy w trybie S24, bo w obu przypadkach procedura jest taka sama.

Skontaktuj się z nami, a eksperci pomogą Ci w dokonaniu zmiany w umowie i aktualizacji koniecznych danych w wymaganych urzędach.