Gotowe spółki Kraków

Zmiana danych w KRS przez internet

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, które zobligowane są do zgłaszania wszelkich zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek ten spoczywa na członkach zarządu lub prezesie pełniącym funkcje zarządu w jednoosobowych spółkach.

Wniosek o wpis zmiany do rejestru musi zostać złożony przed upływem 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Zgłaszać należy takie zmiany jak na przykład zmiana członków zarządu spółki, zmiana zakresu PKD, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, sprzedaż udziałów, zmiana nazwy czy adresu siedziby spółki.

Od niedawna niektóre podmioty mają możliwość aktualizowania wpisów przez internet. Niestety zmiana danych w KRS przez internet jest możliwa tylko i wyłącznie dla tych, którzy rejestrowali swoje spółki w systemie s24.Jeżeli chce się mieć możliwość aktualizowania informacji w rejestrze bez wychodzenia z domu należy już w czasie rejestracji zdecydować się na założenie spółki przez internet.