Gotowe spółki Kraków

Zmiana danych w KRS elektronicznie

Każda działalność gospodarcza, która posiada osobowość prawną podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany, które dokonuje przedsiębiorca podczas trwania działalności firmy, także muszą zostać zgłoszone do KRS.

Przedsiębiorcy, którzy założyli swoją działalność przez Internet mają możliwość elektronicznej zmiany danych w KRS. Ci, którzy zarejestrowali swoją firmę w sposób tradycyjny nie mają takiej możliwości.

Zmiany, które zostały wprowadzone należy zgłosić do KRS najpóźniej w terminie do 7 dni. Przedsiębiorca, który nie zakładał działalności przez Internet, aby zaktualizować dane swojej firmy musi złożyć wniosek do Sądu Rejonowego zgodnego z siedzibą działalności gospodarczej na odpowiednim formularzu.

Zmiany które muszą zostać zgłoszone to:
– zmiany związane z nazwą firmy,
– zmiany dotyczące adresu lub siedziby spółki,
– zmiany dotyczące organów spółki,
– zmiany dotyczące statutu działalności.

Potrzebujesz pomocy związanej z aktualizacją danych w KRS? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci.