Gotowe spółki Kraków

Zmiana danych spółki w S24 kiedy

Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest istotnym obowiązkiem wszystkich właścicieli firm, których podmiot został zarejestrowany w KRS. Istotne jest to, że niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że przedsiębiorcy sami sobie szkodzą, ponieważ inwestorzy oraz kontrahenci opierają swoje informacje o dane w KRS. Oznacza to, że np. jeśli kontrahent wyśle list na adres podany w KRS mimo tego, że on się już dawno zmienił to przedsiębiorca nie otrzyma oferty i straci możliwość podjęcia ciekawej współpracy.

Zmiana danych spółki w S24 kiedy jest konieczna? Złożenie wniosków aktualizacyjnych wymagane jest w przypadku zmiany takich danych, jak:
– adres podmiotu
– adres siedziby spółki
– dane członków zarządu
– skład organów spółki
– dane wspólników
– zakres PKD
– zapisy umowy spółki

Istotne jest to, że aktualizacja danych w systemie S24 jest możliwa tylko dla spółek, które zostały zarejestrowane w sposób elektroniczny. Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie aktualizacji danych w S24 oraz w sposób tradycyjny. W imieniu Klienta dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności, które uchronią go od kar grzywny za nieaktualne dane w KRS.