Gotowe spółki Kraków

Zmiana aktu notarialnego przy zakupie spółki

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W takiej samej formie muszą być zawierane także wszelkie zmiany w tej umowie.

Pierwszy krok to uchwała o zmianie spółki, uchwalana na zgromadzeniu wspólników (umieszczana w protokole prze notariusza). By taka uchwała została podjęta niezbędna jest większość głosów (w sytuacji wyjątkowej ¾ lub jednomyślnie).

Zmiany umowy spółki trzeba zgłosić do sądu rejestrowego- formularz KRS-Z3. Oprócz tego formularza należy dostarczyć:

– protokół ze zgromadzenia wspólników
– nowy jednolity tekst umowy spółki
-dowód uiszczenia opłat (250 zł opłaty sądowej i 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

Ewentualnie trzeba dostarczyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP, wniosek o zmianę danych w REGON lub zmianę danych płatnika ZUS (w przypadku, gdy wprowadzona zmiana ingeruje w zakres danych zgłoszonych do urzędu skarbowego, statystycznego lub danych płatnika ZUS).

W terminie 7 dni od powzięcia uchwały przez wspólników należy zgłosić zmiany w umowie do KRS.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tematyka procedury zmiany aktu notarialnego przy zakupie spółki, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Dołożymy wszelkich starań, by nie tylko odpowiedzieć Państwu na pytania i udzielić informacji ale także nasi specjaliści mogą pomóc w przebiegu procesu zmiany aktu notarialnego.