Gotowe spółki Kraków

Zlikwidowanie spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na skreśleniu jej z Rejestru Przedsiębiorców. Dokonuje się jej poprzez spieniężenie majątku firmy oraz zakończenie jej bieżących spraw. Proces przeprowadzenia likwidacji tej spółki ustalają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Rozpoczęcie tego procesu może wynikać z powodów określonych w umowie, uchwały wspólników o rozwiązaniu lub przeniesieniu siedziby spółki za granicę, upadłości spółki. Nie są to jedyne przyczyny likwidacji.

Sąd rejestrowy może dokonać likwidacji, kiedy nie zawarto umowy, przedmiot działalności firmy jest niegodny z prawem, umowa nie zawiera odpowiednich postanowień np. wysokości kapitału, osoby które zakładały spółkę nie miały w tym czasie zdolności do czynności prawnych. Dodatkowo sąd orzeka o rozwiązaniu spółki gdy, takie żądanie zgłosi wspólnik lub członek organu spółki, z powodu niemożności osiągnięcia zamierzonego celu lub na żądanie uprawnionego do tego organu prawnego, gdy działalność spółki zagraża porządkowi publicznemu.