Gotowe spółki Kraków

Zikwidowanie spółki z o.o.

Dla przedsiębiorcy likwidacja działalności gospodarczej nie jest prostą decyzją. Niestety czasem staje się ona koniecznością.

Likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna uchwała podjęta przez wspólników. W uchwale muszą znajdować się informację na temat tego, kto będzie jej likwidatorem. Zazwyczaj zostaje nim jeden z członków zarządu. Oczywiste jest, że likwidatorów może być więcej. Decyzję o ich liczbie podejmują wspólnicy.

Podjęta uchwała powinna być umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników, sporządzonym przez notariusza. Uchwałę składa się jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS.

Spółka podczas trwania likwidacji musi działać pod nazwą z oznaczeniem “w likwidacji”. Przedsiębiorcy likwidując spółkę ponosza koszty związane z opłatą notarialną, opłaty za zmiany w KRS, oraz opłatę za ogłoszenie w MSiG.

Podział majątku spółki nie może zostać przeprowadzony wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki w MSiG oraz wezwaniu wierzycieli.