Gotowe spółki Kraków

Zgromadzenie wspólników

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podobnie jak akcyjnej, istnieją trzy organy. Należą do nich:

– zgromadzenie wspólników,
– zarząd spółki,
– rada nadzorcza lub komisja rewizyjna,

Najważniejszy organ w spółce stanowi zgromadzenie wspólników. To ono podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące spraw spółki, które potem realizuje zarząd. Raz do roku, pod koniec roku sprawozdawczego następuje spotkanie wszystkich udziałowców spółki, zwane zwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Podczas niego zostaje zatwierdzony bilans jednostki oraz rachunek zysków i strat. Zgromadzenie wspólników zatwierdza działanie zarządu oraz rady nadzorczej.

Jednak jeżeli wymaga tego dobro firmy lub większa liczba wspólników tego chce, może odbyć się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Musi jednak ono przebiegać według porządku obrad, które odpowiednio wcześnie, należy wszystkim wysłać. Wysłane zawiadomienie powinno zawierać dokładny czas – dzień i godzinę rozpoczęcia spotkania oraz miejsce, które powinno się w razie możliwości, znajdować w miejscowości, w której jest siedziba firmy.