Gotowe spółki Kraków

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Podejmowanie najważniejszych decyzji w spółce z o.o. należy do organu zwanego zgromadzeniem wspólników. Składa się on ze wszystkich wspólników, czyli osób posiadających udziały w spółce. Poza tym, że jest on organem posiadającym prawa do spółki, ma też ważną rolę do spełnienia, gdy ona już funkcjonuje.

Zadaniem zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. jest zatwierdzanie sporządzanego sprawozdania finansowego pod koniec każdego roku obrotowego. Także do jego obowiązków należy zatwierdzanie działalności pozostałych organów spółki, czyli rady nadzorczej i zarządu.

Podczas swoich corocznych spotkań i zgromadzeń nadzwyczajnych spełnia swoje zadania oraz podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania spółki. Obecni wtedy wspólnicy mają prawo do zabrania głosu w zazwyczaj jawnym głosowaniu lub tajnym, jeżeli zostanie złożone takie żądanie.

Poza obowiązkami związanymi z zakończeniem roku sprawozdawczego, zgromadzenie wspólników powinno reagować na wszelkie niekorzystne zmiany, zachodzące w firmie. To najczęściej wtedy zwołuje się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym odbywa się głosowanie i obrady nad znalezieniem właściwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.