Gotowe spółki Kraków

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do CRBR

13 października 2019 roku weszły w życie regulacje dotyczące funkcjonowania w polskim porządku prawnym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Od tej daty zaczęły płynąć terminy na ustalenie osoby lub osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi, zgromadzenie wymaganych informacji i zgłoszenie ich do CRBR.

Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dla istniejących podmiotów lub 7 dni od daty wpisu spółki zobowiązanej do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany danych podlegających zgłoszeniu obowiązek zgłoszenia zmiany upływa w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: spółki jawne, komandytowe, komandyto-akcyjne, z o.o., akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych.