Gotowe spółki Kraków

Zawieszenie spółki z oo

Przedsiębiorcy mają prawo do przeprowadzenie czynności, jaką jest zawieszenie spółki z oo. Przy tego typu procesie, potrzebny będzie szereg niezbędnych dokumentów i załatwienie wielu formalności. Dokumenty trzeba złożyć do właściwego dla nas Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawieszenie spółki z oo- jakie dokumenty, należy przygotować:
1. Formularz KRS-Z62.
2. Uchwałę wspólników lub zarządu.
3. Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek powinien zawierać:
– nazwę lub firmę,
– numer KRS,
– numer NIP,
– siedzibę i adres przedsiębiorcy,
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności.

Sytuacja zmienia się , gdy spółka zatrudniała pracowników. Wtedy konieczne jest dostarczenie formularza NIP-8 do Urzędu Skarbowego. Jest również możliwość złożenia go online, przez system e-Deklaracje.

Podczas okresu, gdy spółka wchodzi w zawieszenie wykonywania działalności, musi liczyć się z możliwością kontroli, na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszona spółka nie ma obowiązku: prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych, ani sprawozdania finansowego.