Gotowe spółki Kraków

Zamknięcie spółki z o.o. pomoc

Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z szeregiem formalności, które muszą zostać dopełnione w odpowiednim terminie. Zgodnie z przepisami prawa na członkach zarządu spółki spoczywa obowiązek przeprowadzenia czynności wstępnych, właściwych czynności likwidacyjnych oraz zakończenia likwidacji. Zarząd spółki może jednak powierzyć proces specjalistom i skorzystać z zamknięcie spółki z o.o. pomoc.

Likwidacja spółki powinna zostać rozpoczęta poprzez podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu podmiotu. Istotnym obowiązkiem likwidatorów jest również ściągnięcie lub sprzedaż wierzytelności, wypełnienie zobowiązań względem wierzycieli spółki oraz podział jej majątku.

Na zakończenie procedury likwidacyjnej należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Decydując się na oferowaną przez nas usługę „zamknięcie spółki z o.o. pomoc” możesz liczyć na przeprowadzenie procedury likwidacyjnej spółki przez specjalistów naszego biura.