Gotowe spółki Kraków

Założenie spółki z oo krok po kroku

Decydując się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorca musi przejść przez kilka etapów, które są niezbędne w celu rejestracji danego podmiotu.

Pierwszy z nich stanowi opracowanie umowy spółki. Dokument ten musi zawierać takie informacje, jak nazwa i adres siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę i nominalną wartość udziałów, a także czas trwania spółki o ile taki przewidujemy.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy spółki przez wszystkich wspólników. W takim momencie firma zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Po tym przedsiębiorca ma 6 miesięcy, aby zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego. Czas ten wspólnicy powinny przeznaczyć na “organizowanie się”, czyli określenie struktury spółki, zbieranie kapitału zakładowego itd. Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedstawiciel spółki powinien założyć firmowe konto bankowe, zarejestrować się jako płatnik podatku od towarów i usług o ile oczywiście nasza firma będzie prowadziła działalność opodatkowaną VAT, a także poinformować Urząd Skarbowy o wybranej przez nas formie opodatkowania.