Gotowe spółki Kraków

Założenie fundacji w Krakowie

Założenie fundacji w Krakowie może mieć miejsce jedyne w sytuacji, kiedy obecny jest fundator, który chce przeznaczyć swój majątek na cel użyteczny publicznie. To właśnie w zadaniach fundatora leży określenie funduszu założycielskiego.

Najważniejszym warunkiem założenia fundacji jest określenie celów, które trzeba wpisać do statutu, które muszą być zgodne z podstawowymi interesami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Mowa tutaj w szczególności o ochronie zdrowia, rozwoju gospodarki oraz nauki, kulturze i sztuce, opiece społecznej, ochronie środowiska itp..

Bardzo często zgłaszają się do nas osoby, które chcą założyć własną fundację, ale nie mają pojęcia jakie kroki powinny podjąć. Dlatego właśnie postanowiliśmy poszerzyć swoją ofertę o pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracyjnego dla fundacji.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wykształconym ekspertom, możemy dać Państwu gwarancję zadowolenia. Zapraszamy!