Gotowe spółki Kraków

Założenie fundacji w Krakowie

FUNDACJA – forma prawna organizacji pozarządowej, w przypadku której bardzo istotnym elementem jest kapitał założycielski przeznaczony na realizacje celów określonych w statucie. Zaraz po stowarzyszeniach, fundacje stanowią drugą co do popularności formę prawną spośród organizacji pozarządowych.

Z racji tego, że fundacja jest zakładem, w odróżnieniu od innych form prawnych (np. stowarzyszeń) – nie ma członków. Daje jej to możliwość bycia bardziej niezależną od osób fizycznych, gdyż o celach, majątku oraz zasadach działania decyduje jej założyciel (fundator).

Najważniejszym formularzem, który służy zgłoszeniu fundacji jest KRS-W20. Prócz tego, należy również przygotować załączniki do wniosku, do których zalicza się:
– określenie właściwego ministra nadzoru,
– podpisany przez fundatora statut fundacji,
– dowód wpłaty na wpis do KRS,
– uchwały o powołaniu władz fundacji, powołaniu zarządu, powołaniu rady fundacji.

Wszystkie osoby planujące założenie fundacji w Krakowie, zapraszamy do kontaktu!