Gotowe spółki Kraków

Założenie firmy sp. z o.o.

Założenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najkorzystniejszą możliwością.

Założenie spółki z o.o. rozpoczyna się od spisania umowy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych musi ona mieć formę aktu notarialnego. Dlatego też na tym etapie koniecznością jest wizyta u notariusza. Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego wiąże się z taksą notarialną naliczaną od wysokości kapitału początkowego. Kolejną czynność jaką należy wykonać w celu założenia spółki z o.o. jest zebranie jej kapitału początkowego w wysokości określonej w umowie i zgodnej z przepisami prawnymi. Dopiero zebranie kapitału oraz sporządzenie umowy pozwala na rejestrację spółki w KRS. W tym celu należy sporządzić wniosek o wpis oraz wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Należy również w nim dokonać opłat sądowych za wpis do rejestru oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozpocząć działalność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można również korzystając z usług naszej firmy, decydując się na zakup gotowej spółki z o.o.