Gotowe spółki Kraków

Zakup spółki przez cudzoziemca

Cudzoziemcy postanawiający założyć firmę w Polsce zazwyczaj decydują się na zakup gotowego podmiotu gospodarczego.
Gotowa spółka to podmiot, który pozwala natychmiast poprowadzić pod sobą firmę. Oznacza to, że dysponuje wpisami do poszczególnych urzędów, co potwierdzają jej numery NIP, REGON, KRS oraz opcjonalnie także VAT. Dodatkowo gotowa spółka wyposażona jest w kapitał zakładowy oraz odpowiednio sporządzoną umowę.
Podpisanie umowy będzie stanowiło jedyny obowiązek przyszłego właściciela.
Tradycyjna rejestracja jest szczególnie problematyczny dla zagranicznych inwestorów, ponieważ wiąże się ona z długą i trudną rejestracją. Dopełnienie formalności z nią związanych jest niemal niemożliwe bez znajomości języka polskiego, który w naszym kraju stanowi język urzędowy.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych podmiotów gospodarczych. Kupując naszą spółkę skracasz proces zakładania firmy z kilku tygodni do zaledwie jednego dnia. Twoim jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na jej umowie. Zachęcam do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.