Gotowe spółki Kraków

Zakładanie spółki z oo

Wybór formy działalności gospodarczej to zaledwie początek na drodze do rozpoczęcia własnego biznesu. Zanim jeszcze zacznie się działać należy własne przedsiębiorstwo zarejestrować. Do najczęściej wybieranych form zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są one wyjątkowo atrakcyjne dla przedsiębiorców, głównie ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników i stosunkowo niskie koszty założenia.

Zakładanie spółki z o.o. zaczyna się od spisania umowy. Musi być ona sporządzona formie aktu notarialnego, co wiąże się z pokryciem taksy notarialnej i podatku od czynności cywilno-prawnych. Kolejnym etapem jest zebranie kapitału, którego minimalna wartość wynosi 5000 złotych.

Jeżeli umowa została spisana, a kapitał zebrany, należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Udając się do sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki, składa się wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wraz z załącznikami. Uiszcza się również opłatę z wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Taki przebieg rejestracji spółki W KRS, powoduje że, przedsiębiorstwo otrzymuje osobowość prawną.