Gotowe spółki Kraków

Zakładanie spółki komandytowej

Proces zakładanie spółki może wyglądać różnie, w zależności od wybranego rodzaju. Trochę inaczej przebiega rejestracja np. spółki cywilnej lub akcyjnej. Forma wpływa także na czas i koszt zakładania przedsiębiorstwa.

Proces założenia przedsiębiorstwa, warto omówić na przykładzie. Będzie nim spółka komandytowa. Jej powstanie zaczyna się spisaniem umowy, określającej podstawowe informacje o firmie, takie jak np. nazwa czy siedziba. Ważnym zapisem w tym dokumencie jest wielkość sumy komandytowej, czyli kwoty górnej odpowiedzialności komandytariusza.

Kiedy umowa została spisana, nadchodzi czas na dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tam składa się odpowiedni dla danej formy spółki wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Nie jest to koniec. Aby rejestracja została zakończona należy dokonać stosownych opłat. Dopiero po tym spółka może zacząć legalnie działać.

Dopełnienie pozostałych czynności rejestracyjnych polega na uzyskaniu numerów REGON i NIP. Należy także zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia się jako płatnika VAT-u.