Gotowe spółki Kraków

Zakładanie spółki jawnej przez internet

O spółce jawnej mówi się często jako o tej najprostszej. Powoduje to, iż wiele przyszłych przedsiębiorców decyduje się właśnie na tą formę działalności gospodarczej. Jest to spółka osobowa, która nie posiada osobowości prawnej. Każdy z jej wspólników jest w takiej samej części odpowiedzialny za jej zobowiązania. Ważną cechą spółki jawnej jest możliwość założenia jej elektronicznie.

System S24, czyli internetowa rejestracja firmy dostępny jest jedynie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Posiada on bardzo istotną zaletę, jaką jest prosta obsługa. Cały proces przebiega zgodnie z instrukcjami systemu, co znacznie ułatwia założenie spółki w KRS. Umowa spółki sporządzana jest za pomocą wzorca jaki udostępniony jest w systemie.

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie wypełnia się wniosek do KRS, który jest automatycznie wysyłany. Ostatnim krokiem jest sporządzenie umowy, do której mamy już gotowy wzorzec.