Gotowe spółki Kraków

Zakładanie spółek jawnych

Spółki jawne są bardzo atrakcyjnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej, a ich założenie nie wydaje się być skomplikowane. Zakładanie spółek jawnych może odbyć się w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, z wykorzystaniem wzorca umowy spółki udostępnionym na systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Umowa spółki jawnej powinna zawierać takie elementy jak: adres siedziby spółki, liczbę wspólników, wkłady wspólników, skład osobowy zarządu, przedmiot działalności czy czas trwania spółki, jeśli jest określony. We wzorze umowy przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdują się podstawowe paragrafy, tak więc zakładając spółkę w trybie S24 nie będzie możliwe skonstruowanie szczegółowej umowy.

Założenie spółki jawnej to nie tylko sporządzenie umowy spółki, ale także złożenie odpowiednich formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego, a następnie uiszczenie wymaganych opłat: sądowej i za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto pamiętać, że opłata sądowa będzie o połowę niższa w przy elektronicznej rejestracji spółki jawnej. Spółka jawna powstaje z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.