Gotowe spółki Kraków

Zakładanie jednoosobowych spółek z o.o.

Ciekawą propozycją dla przedsiębiorców może być jednoosobowa spółka z o. o. Jej główną zaletą jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa właściciela do wielkości zakupionych udziałów. To rozwiązanie umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej samemu, bez obawy utraty całego swojego majątku osobistego, w razie niemożności spłaty zobowiązań przez spółkę.

Proces zakładania tej spółki zaczyna się spisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Zawiera ona najważniejsze informacje o spółce takie jak nazwę, siedzibę rodzaj działalności, dane wspólników oraz wysokość kapitału zakładowego.

Z spisaną umową oraz poprawnie przygotowanymi wnioskami o wpis należy udać się do sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki. W KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) dokonuje się rejestracji
spółki z o.o., przez złożenie wniosków i wniesienie opłat sądowych. Po tym spółka nabiera osobowości prawnej i może działać na rynku. Na końcu należy uzyskań numery NIP i REGON, oraz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w ZUS.