Gotowe spółki Kraków

Zakładanie firmy w Polsce

Zakładanie firmy w Polsce, przebiega różnie w zależności od wybranej formy działalności gospodarczej. Istnieje kilka sposobów prowadzenia biznesu, jednak od dłuższego czasu największą popularnością cieszą się spółki. Stanowią one dogodną formę prowadzenia działalności, ponieważ umożliwia ona połączenie kapitałów i osób, w celu podjęcia wspólnego przedsięwzięcia zmierzającego do wypracowania zysków.

Zakładanie firmy w Polsce zaczyna się od spisania umowy. W niektórych spółkach musi ona mieć postać aktu notarialnego. Jeżeli umowa została spisana, należy dokonać rejestracji w odpowiedniej jednostce. Spółki cywilne rejestruje się w gminie, natomiast spółki handlowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dokładnie w prowadzonym przez niego Rejestrze Przedsiębiorców. Po dokonaniu rejestracji spółka może legalnie działać. Jednak nie kończy to procesu zakładania spółek. Należy jeszcze postarać się o nadanie REGON-u i NIP-u oraz zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń społecznych.

W Polsce istnieje także możliwość nabycia gotowej spółki, lub zlecenie jej założenia wyspecjalizowanym w tym firmą.