Gotowe spółki Kraków

Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy, tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników. W tym czasie nie musi on płacić składek do ZUSu, ale może wykonywać czynności niezbędne do zachowania źródła przychodu.

Wznowienie działalności gospodarczej nie następuje automatycznie, nawet gdy podany jest przybliżony czas wznowienia. Przedsiębiorca może wznowić działalność w dowolnym momencie przed upływem 2 lat od daty zgłoszenia zawieszenia.

Pierwszym krokiem wznowienia działalności spółki z o.o. jest zwołanie zarządu spółki, na którym podejmowana jest uchwała o wznowieniu działalności spółki z o.o.. Uchwałę dołącza się do wniosku składanego do Krajowego Rejestru Sądowego, w którym należy wpisać datę wznowienia działalności spółki oraz zaznaczyć informację “wznowienie wykonywania działalności”.

Wznowienie działalności gospodarczej musi zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.