Gotowe spółki Kraków

Wysokość podatku CIT

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, obciążającym dochody przedsiębiorstwa. 1 stycznia 2017 roku weszły w życie bardzo ważne zmiany dotyczące CIT-u. Stawka podatku z 19% została obniżona do 15% dla małych podatników. Przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro mogą korzystać z niższej stawki podatku. Zmiana ta ma za zadanie wspierać rozwój małych przedsiębiorstw, dla których wysoki podatek do zapłaty był sporym obciążeniem.

Ustawa przewiduje możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatku również przez nowe przedsiębiorstwa. W tym przypadku istnieje jednak szereg ograniczeń, które także zostały wprowadzone w dniu 1 stycznia. Ustawodawcy nie chcą, żeby przedsiębiorcy sztucznie dostosowywali swoje przedsiębiorstwa tylko po to by skorzystać z niższej stawki podatku.

Chcesz zarejestrować spółkę? Skontaktuj się z nami – pomożemy.