Gotowe spółki Kraków

Wyrabianie podpisu elektronicznego pomoc

Pojęcie podpisu elektronicznego wprowadzone zostało w uchylonej ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Od 7 października 2016 obowiązuje ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Dokumenty opatrzone bezpiecznym e-podpisem są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny realizowany jest za pomocą mechanizmów podpisu cyfrowego.

Najkorzystniejszą formą e-podpisu jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który stanowi szczególną formę podpisu zaawansowanego. Spełnia wymagania prawne dotyczące warunków technicznych i organizacyjnych oraz posiada certyfikat zabezpieczający.

Ten rodzaj podpisu pozwala załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu (np. przesyłanie deklaracji podatkowych, zawieranie umów, przesyłanie faktur).

„Wyrabianie podpisu elektronicznego pomoc” to usługa, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy mają na celu pozyskanie bezpiecznego e-podpisu. Oferujemy kompleksowe doradztwo oraz wsparcie doświadczonej kadry ekspertów.