Gotowe spółki Kraków

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, działająca w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Jej prowadzenie posiada wiele korzyści, dlatego jest tak popularna w Polsce.

Spółka z o.o. najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami.

Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale mają także prawa i obowiązki.

Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.:
– prawo głosu,
– prawo do udziału w zysku,
– prawo do nadzoru nad działalnością,
– prawo do zbywania udziałów,
– prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników,
– prawo do kontroli dokumentów spółki,
– obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego,
– obowiązek płacenia składek ZUS,
– obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,
– obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
– obowiązek dokonywania dopłat.

Istnieje możliwość uniknięcia płacenia składek do ZUS – wystarczy przekazać komuś 1% swoich udziałów.