Gotowe spółki Kraków

Wspólnicy w spółce z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć:

– osoby fizyczne
– osoby prawne (np. inna spółka)

Ważny jest fakt, iż jednoosobowa spółka, nie może zostać założona przez inny podmiot gospodarczy prowadzony również przez inną osobę.

Dużym atutem sp. z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki. To spółka za pośrednictwem utworzonego wcześniej majątku (z wkładu wspólników) ponosi ową odpowiedzialność. W sytuacji bezskutecznej egzekucji spółki i nie ogłoszenia jej upadłości, członkowie zarządu odpowiadać mogą solidarnie.

Organy spółki najczęściej tworzone przez wspólników (czasem przez osoby zewnętrzne) to między innymi:

– Zarząd- powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. Zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i reprezentowaniem jej.
– Zgromadzenie wspólników- to najwyższy organ spółki podejmujący uchwały.
– Komisja rewizyjna lub Rada Nadzorcza- organy kontrolne, których obecność jest obowiązkowa w wypadku, gdy: liczba wspólników jest wyższa niż 25; kapitał przewyższa 500 000 zł; spółka powstała ze Skarbu Państwa.

Wspólnik spółki może zostać odwołany przez sąd, kiedy istnieją ku temu ważne powody.