Gotowe spółki Kraków

Wniosek o beneficjentach rzeczywistych spółki

W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych gromadzone są dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostych spółek akcyjnych.

Te dane to informacje dotyczące tożsamości przedstawicieli spółek, czyli ich dane osobowe.

W celu dokonania zgłoszenia do CRBR należy przejść na stronę ministerstwa, a następnie wybrać „Utwórz zgłoszenie”. Zgłaszane dane powinny być prawdziwe, a zgłoszenia opatrzone powinny być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Mimo, że rejestr już ruszył, faktyczne znaczenie będzie miał od 13.04.2020 roku, kiedy to upływa ustawowy termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych. Spółki, które zostały założone przed 13.10.2019 roku, mają bowiem pół roku na dokonanie zgłoszenia. Natomiast te, które będą dopiero zakładane, zgłoszenie do CRBR składają w terminie 7 dni od rejestracji w KRS.