Gotowe spółki Kraków

Wady i zalety fundacji

Fundacja stanowi organizację pozarządową, która jest jedną z najczęściej wybieranych form prawnych, które mają na celu podejmowanie działań altruistycznych.

Wymogiem związanym z działaniem fundacji jest to, aby jej siedziba znajdowała się w Polsce oraz by cele statutowe były zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. W innym przypadku założenie fundacji może okazać się niemożliwe.

Czy warto założyć tą formę organizacji pozarządowej? Poniżej przedstawiamy wady i zalety fundacji:

Zalety:
– większe szanse na pozyskanie dofinansowania, grantów, środków od osób fizycznych i prawnych, które umożliwiające realizację celów,
– możliwość pozyskania środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli posiada status OPP),
– możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych, np. brak opodatkowania przychodu.

Wady:
– może zostać założona tylko w określonych prawnie celach,
– fundatorzy nie muszą finansować późniejszych działań fundacji, co grozi zaprzestaniem działań,
– konieczność sporządzania corocznego sprawozdania.