Gotowe spółki Kraków

W jaki sposób zarejestrować spółkę

Proces rejestracji spółki zależy głównie od wybranego rodzaju. Inaczej dokonuje się rejestracji spółki cywilnej, a inaczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego zanim dokona się wyboru formy działalności, warto przeanalizować proces ich rejestracji.

Rejestracji spółek cywilnych dokonuje się w Urzędzie Gminy, a spółek handlowych w sądzie prowadzącym wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja spółek cywilnych jest na ogół trochę łatwiejsza, lecz ta forma nie ma wielu zalet. Wspólnicy w pełni odpowiadają za swoje zobowiązania, a zgromadzenie większego kapitału jest trudne. Lepsze możliwości daje wybór spółki handlowej do prowadzenia działalności. Różne rodzaje spółek handlowych którymi są: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o., akcyjna umożliwiają wybór takiej spółki, która jest najlepsza do prowadzenia danego rodzaju działalności.

Rejestracja spółki handlowej zaczyna się od spisania umowy spółki przez wspólników. Często wymaga się by dokument ten miał formę aktu notarialnego. Następnie dokonuje się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki.