Gotowe spółki Kraków

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie firmy to bardzo trudne zadanie, tak samo jak utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma działalności jest obecnie najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. Z tego powodu temat tworzenia spółek z o.o., zainteresuje wiele osób.

Utworzenie spółki z o.o. rozpoczyna się od sporządzenia umowy. To najważniejsza rzecz! Dobre wykonanie tego zadania jest bardzo trudne. Z tego powodu wiele osób korzysta z gotowych wzorców umów. Podkreślić należy, że umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Po sporządzeniu umowy oraz zebraniu kapitału, wspólnicy muszą dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeprowadza się to poprzez złożenie w sądzie rejestrowym wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu opłat sądowych. Pomyślne zakończenie tej procedury skutkuje otrzymaniem osobowości prawnej, a to oznacza, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona.

Utworzenie tej spółki staje się dla wielu osób problematyczne. Dlatego też nasza firma oferuje pomoc w tej kwestii. Stanowi ją nasza usługa, dotycząca zakładania spółek.