Gotowe spółki Kraków

Utworzenie spółek z o.o.

Decyzja o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej podejmowana przez ludzi zaczynających prowadzić własny biznes. Jej zalety takie jak: ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników, stosunkowo niski kapitał zakładowy, możliwość rejestracji przez Internet, czy możliwość prowadzenia jej samemu, powodują że o jej utworzeniu myśli coraz więcej osób.

Jak jednak przebiega proces jej utworzenia?

Zakładanie spółki rozpoczyna się od spisania umowy. Należy ją sporządzić w formie aktu notarialnego, co wymusza wizytę u notariusza. Związku z tym notariusz pobiera taksę notarialną, której wysokość zależy od zgromadzonego kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o.o. jest ona niewielka, ponieważ do utworzenia tej spółki wymaga się tylko 5000 złotych. Nie można zapomnieć również o uiszczeniu podatku od czynności cywilno-prawnych. Kiedy umowa została prawidłowo spisana należy udać się do z jej odpisem notarialnym i wnioskiem o wpis do właściwego sądu rejestrowego. Tam po złożeniu wymaganych dokumentów i pokryciu opłat sądowych spółka otrzymuje osobowość prawną i może działać.