Gotowe spółki Kraków

Umowa spółki

Założenie działalności w formie spółki jest coraz częściej wybierane. Podstawową powstania każdej spółki jest umowa. W niej wspólnicy ustalają najważniejsze postanowienia dotyczące powstającego przedsiębiorstwa, takie jak nazwa, siedziba, wspólnicy, przedmiot działalności. W zależności od rodzaju wybranej spółki w dokumencie tym znajdują się dodatkowe informacje takie jak np.: wysokość kwoty komandytowej, wysokość kapitału zakładowego, podział udziałów bądź akcji.

Forma tego jednego z najważniejszych dokumentów w firmie, w przypadku niektórych rodzajów spółek jest wymaga postaci notarialnej. Jest tak np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego po jej sporządzeniu należy udać się do notariusza, by zyskała ona formę notarialną. Wiążę się to opłatą zwaną taksą notarialną, której wysokość zależy od zgromadzonego kapitału początkowego. Oprócz taksy należy pokryć podatek od czynności cywilno-prawnych.

Kiedy rejestracji spółki dokonuje się przez Internet, korzysta się z wzorca umowy. Nie pozwala to na własne sformułowanie umowy, ale umożliwia uniknięcie wizyty u notariusza.