Gotowe spółki Kraków

Umowa spółki w formie aktu notarialnego

Co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Na dokumencie tym obowiązkowo muszą znaleźć się takie informacje jak firma, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacja o tym czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział oraz liczba i wartość nominalna udziałów. Ewentualnie także czas trwania spółki o ile zostanie on określony.

Zakładając spółkę z o.o. online umowa sporządzana jest na podstawie wzorca, przez co nie ma konieczności korzystania z usług notariusza. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędza koszty związane z taksą notarialną.

Rejestracja spółki online niestety nie daje możliwości wprowadzenia do jej umowy postanowień szczegółowych, a więc kwestii takich jak wnoszenie dopłat, uprzywilejowanie udziałów, wyłączenie wspólników ze spółki i wiele innych. Jest to bardzo problematyczne zwłaszcza jeżeli prowadzimy spółkę wieloosobową, ponieważ brak szczególnych uwarunkowań w umowie może utrudnić rozwiązywanie ewentualnych konfliktów pomiędzy wspólnikami.