Gotowe spółki Kraków

Udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Stanie się wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga nabycia jej udziałów. Emitowane przez spółkę udziały umożliwiają zebranie kapitału początkowego, którego minimalną wysokość określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Wartość nominalna jednego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 50 złotych.

Posiadacz udziałów czyli udziałowiec ma swoje prawa oraz obowiązki wobec spółki. Nie wszystkie prawa wspólników spółki z o.o. ma każdy posiadacz udziałów. Niektóre mogą być określone w umowie lub mogą wymagać spełnienia pewnych warunków. Udziałowiec ma prawo m.in. do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników oraz udziału w zyskach spółki. Jego obowiązkiem może być na przykład dokonywanie dopłat w stosunku do udziałów lub wnoszenie wkładów.

Posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością daje wiele korzyści. Umożliwia uczestnictwo w zgromadzeniu wspólnikowi, gdzie są podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące działania przedsiębiorstwa, a także zabieranie głosu podczas tego spotkania. Zaletą posiadania udziałów jest także to że, ma się prawo do zysków wypracowanych przez spółkę oraz nadzorowania jej działalności. To wszystko sprawia że, warto założyć firmę w takiej formie lub stać się jej wspólnikiem.