Gotowe spółki Kraków

Udziałowcy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz dodatkowo komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Udziałowcami w spółce z o.o. są jej wspólnicy, którzy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 złotych. Musi on zostać pokryty w całości. Wkłady wspólników mogą być w formie pieniężnej lub w formie aportu.

Wspólnicy w spółce z o.o. posiadają prawa i obowiązki. Spotykają się przynajmniej raz w roku podczas zgromadzenia wspólników. Mają oni ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co jest wielki atutem posiadania firmy w tej formie.

Interesuje Cię założenie spółki z o.o.? Skorzystaj z naszej oferty. Oferujemy pomoc przy rejestracji spółki lub sprzedaż gotowych, czystych spółek.