Gotowe spółki Kraków

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wśród wszystkich organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejszym jest zgromadzenie wspólników. Jego decyzje są najważniejsze z wszystkich i mogą być zakwestionowane tylko wtedy gdy są niegodne z przepisami. Tak więc zarówno zarząd jak i rada nadzorcza lub komisja rewizyjna muszą się z nimi zgodzić. Decyzje zgromadzenia zapadają w postaci uchwały.

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w większości przypadków zapada bezwzględną większością głosów. Jednak w przypadku kiedy dotyczy ona zmian w umowie, rozwiązania spółki lub jej sprzedaży, decyzja musi zapaść większością 2/3 głosów. Natomiast w przypadku kiedy zamierza się zmienić przedmiot działalności decyzja musi zapaść większością 3/4 głosów.

Uchwały podejmuje się podczas głosowania. Na ogół jest ono jawne z wyjątkiem sytuacji gdy, tajności zażąda przynajmniej jeden wspólnik. Tajne głosowanie jest przeznaczone głównie do podejmowania decyzji dotyczących kwestii personalnych np. wyboru składu zarządu.