Gotowe spółki Kraków

Tryb zakładania spółki komandytowej

Tryby zakładania poszczególnych spółek są rożne. Zależą głównie od wybranej formy. Na ogół jednak rejestracja każdej formy, wymaga poświęcenia czasu i pracy. Jeżeli chce się tego uniknąć warto zdecydować się na zlecenie założenia spółki odpowiednim firmą lub zakup gotowego przedsiębiorstwa.

Tryb zakładania spółki komandytowej powinien wielu zainteresować. Spółka ta jest dobrą formą do prowadzenia biznesu. Umożliwi zebranie większego kapitału, lub pozyskania do współpracy cenionych ludzi.

Zakładanie tego typu spółki zaczyna się od spisania umowy między wspólnikami. Określa się w niej podstawowe dane dotyczące nazwy, siedziby, wspólników, kwoty komandytowej, podziału zysku itp. Kodeks Spółek Handlowych, którego przepisy regulują tą formę, określa że dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego.

Kolejnym etapem jest rejestracja przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. dokonuje się go przez złożenie odpowiednich dokumentów i uiszczenie opłat sądowych. Prawidłowa rejestracja umożliwia podjęcie dalszych kroków. Są nimi między innymi nadanie NIP czy REGON oraz zgłoszenie do ZUS.