Gotowe spółki Kraków

zdalne zakładanie spółek

Zmiana umowy spółki z o.o.

Czasem dochodzi do sytuacji gdy konieczna jest zmiana treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma to miejsce między innymi gdy zmieniamy nazwę spółki, jej siedzibę, skład wspólników bądź zasady funkcjonowania organów spółki. Zmiana umowy spółki z o.o. przede wszystkim wymaga…

EPUAP profil

ePUAP profil zaufany to opcja, która pozwala Polakom załatwiać wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, przez internet. Dzięki platformie mogą oni prowadzić korespondencję z urzędami, składać wnioski, zażalenie i inne pisma bez wychodzenia z domu. Wkrótce również posiadania konta…

Przygotowanie umowy spółki

Przygotowanie umowy spółki to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzenie i podpisanie tego dokumentu stanowi pierwszy i zarazem obowiązkowy element procedury rejestracji nowego podmiotu gospodarczego. Jest to zadanie, które leży po stronie przyszłych właścicieli. Wspólnicy mają…