Gotowe spółki Kraków

zawieszenie spółki zoo

Zamknięcie spółki z o.o. pomoc

Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z szeregiem formalności, które muszą zostać dopełnione w odpowiednim terminie. Zgodnie z przepisami prawa na członkach zarządu spółki spoczywa obowiązek przeprowadzenia czynności wstępnych, właściwych czynności likwidacyjnych oraz zakończenia likwidacji. Zarząd spółki może jednak…