Gotowe spółki Kraków

założenie fundacji

Założenie fundacji w Krakowie

FUNDACJA – forma prawna organizacji pozarządowej, w przypadku której bardzo istotnym elementem jest kapitał założycielski przeznaczony na realizacje celów określonych w statucie. Zaraz po stowarzyszeniach, fundacje stanowią drugą co do popularności formę prawną spośród organizacji pozarządowych. Z racji tego, że…

Założenie fundacji w Krakowie

Założenie fundacji w Krakowie może mieć miejsce jedyne w sytuacji, kiedy obecny jest fundator, który chce przeznaczyć swój majątek na cel użyteczny publicznie. To właśnie w zadaniach fundatora leży określenie funduszu założycielskiego. Najważniejszym warunkiem założenia fundacji jest określenie celów, które…

Pomoc w zakładaniu fundacji

Na założenie fundacji zazwyczaj decydują się osoby, które pragną przeznaczyć część swojego majątku na pomoc innym. Organizacje te prowadzone są zazwyczaj w celu ochrony zdrowia, środowiska, opieki nad zwierzętami, rozwoju nauki, oświaty, wychowywania młodzieży, wspierania kultury, sportu, rozwijania gospodarki itd..…

Zakładanie fundacji

Fundacja często definiowana jest jako kapitał przeznaczony na ściśle określony cel, który musi być społecznie bądź gospodarczo użyteczny. Za cel taki możemy uznać ochronę zdrowia, rozwój gospodarki, nauki, oświaty, wychowywanie społeczeństwa, wspieranie kultury i sztuki, opiekę nad zwierzętami, zabytkami itd.…

Co to jest fundacja?

Fundacja to organizacja pozarządowa prowadzona dla realizacji celów społecznych. Cechą charakterystyczną dla fundacji jest niedochodowość i dążenie do realizacji zadań społecznie i gospodarczo użytecznych. Fundacje zazwyczaj zajmują się ochroną życia i zdrowia ludzi, ochroną środowiska, opieką nad zwierzętami, wychowywaniem młodzieży,…