Gotowe spółki Kraków

zakładanie spółek Kraków

Przygotowanie umowy spółki

Przygotowanie umowy spółki to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzenie i podpisanie tego dokumentu stanowi pierwszy i zarazem obowiązkowy element procedury rejestracji nowego podmiotu gospodarczego. Jest to zadanie, które leży po stronie przyszłych właścicieli. Wspólnicy mają…

Nazwa dla spółki z o.o.

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają przed problemem dotyczącym wyboru nazwy swojej spółki. Kwestia ta jest niezwykle istotna. Istnieje kilka reguł jakimi należy się kierować wybierając firmę spółki. Po pierwsze, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w…

Jaki kod PKD wybrać?

Rejestracja działalności gospodarczej to procedura dość skomplikowana, ponieważ wymaga sporządzenia wniosku w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji przedsiębiorca wykazać się musi wiedzą oraz kompetencjami – w przeciwnym razie błędy we wniosku znacznie wydłużają procedurę. Przedsiębiorcy mają także prawo do…

Zamknięcie spółki z o.o. pomoc

Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z szeregiem formalności, które muszą zostać dopełnione w odpowiednim terminie. Zgodnie z przepisami prawa na członkach zarządu spółki spoczywa obowiązek przeprowadzenia czynności wstępnych, właściwych czynności likwidacyjnych oraz zakończenia likwidacji. Zarząd spółki może jednak…